Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

HEL 2018-004986
More recent handlings
Case 2. / 10 §

Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2018 tilikauden 2018 tilintarkastuksesta sekä väliraporttiin sisältyvän yhteenvedon vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Lautakunta merkitsi kokouksessaan 8.5.2018 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) edustajien esittelemän kaupungin tilikauden 2018 tilintarkastusta koskevan työohjelman.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (nykyään KPMG Oy Ab) kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.

Tilintarkastusyhteisön edustajat, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, HT Tuomas Koskiniemi, raportoivat kokouksessa tilikauden 2018 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaavat lautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.

Hallintosäännön 2 luvun 5 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa, että tilivelvolliset ja muut toiminnasta vastaavat henkilöt ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden suositusten ja muistutusten johdosta, joihin tilintarkastus on antanut aihetta. Tilintarkastajan väliraporttiin on laadittu yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastuksissa toistuvasti esille nousseista havainnoista.

Close

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 81

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.