Tulospalkkion maksaminen tarkastusjohtajalle vuodelta 2019

HEL 2020-003127
More recent handlings
Case 5. / 38 §

Tulospalkkion maksaminen tarkastusjohtajalle vuodelta 2019

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti maksaa tarkastusjohtajalle henkilökohtaisen tulospalkkion vuodelta 2019 liitteen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: tarkastusjohtaja Timo Terävä
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 1)

Tarkastusjohtaja Timo Terävä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 13 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusjohtajan muusta palkitsemisesta.

Kaupunginkanslia on 29.10.2018 antanut tulospalkkiojärjestelmien valmistelusta ohjeen, jonka mukaisesti tarkastusjohtajalle on asetettu henkilökohtaiset tulostavoitteet. Kansliapäällikkö on antanut tarkastuslautakunnalle 9.3.2020 arvion tarkastusjohtajan tulospalkkiotavoitteiden toteutumisesta.

Liitteessä 1 on selvitys tarkastusjohtajan tulospalkkiosta 2019. Vs. tarkastusjohtaja esittelee kansliapäällikön antaman arvion ja viraston tulospalkkiojärjestelmän toteutumisen.

Close

This decision was published on 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §

Close

Presenter information

vs. tarkastusjohtaja
Arto Ahlqvist

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi

Attachments

1. Tulospalkkio 2019 tarkastusjohtaja

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.