Tarkastuslautakunnalle vuonna 2020 informoitavat asiat

HEL 2020-009449
More recent handlings
Case 7. / 70 §

Kaupungin varautuminen kyberuhkiin

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen kyberuhkiin varautumisesta.

Käsittely

Kuultavana aiheesta olivat kaupunginkanslian va. tietohallintojohtaja Kari Miskala, tietoturva-asiantuntija Aaro Hallikainen ja erityissuunnittelija Jere Finne. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana kyberuhkiin varautuminen. Kokoukseen on kutsuttu va. tietohallintojohtaja Kari Miskala kaupunginkansliasta esittelemään asiaa klo 16. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Close

This decision was published on 05.10.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi