Vahingonkorvaus, henkilö- ja esinevahinko 13.12.2021, Oulunkylän tekojääradan yläkatsomon portaat

HEL 2022-002873
More recent handlings
§ 21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close