Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-009581
More recent handlings
§ 22

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri