Hankinta, siivouspalvelut, Tattarisuon moottorirata, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-010859
More recent handlings
§ 10

Siivouspalvelusopimuspäätös, Tattarisuon moottorirata, Palmia

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Pohjoisen nuorisotyöalueen aluepäällikkö päätti hyväksyä siivous sopimuksen tarjousten perusteella Palmialta.
Kohde on Tattarisuon moottoriradan kiinteistöt

Päätöksen perustelut

Kohde oli aiemmin jäänyt viemättä yhteiseen päätökseen, vaikka tarjous oli hyväksytty, mutta jossain vaiheessa jokin tekninen virhe on tapahtunut
Päätös:
HEL2017-001237 Siivous- ja käyttöpalveluiden puitejärjestely

This decision was published on 28.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Hållman
nuorisotyön aluepäällikkö