Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2024-004794
More recent handlings
§ 10
This decisionmaker is no longer active

Valtuutus sähköisestä allekirjoitusroolista valtionavustusten ja niihin verrattavien avustusten hakemisessa

Hallintojohtaja

Päätös

Hallintojohtaja päätti valtuuttaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan yhteyspäällikkö ********** toimimaan erityisvavustuksen hakijana valtion haeavustuksia. fi -palvelussa. Lisäksi hallintojohtaja päätti todeta, että valtionosuuksien ja niihin verrattavien avustusten hakemisen osalta toimivaltaa ei siirretä tällä päätöksellä.

Päätöksen perustelut

Oikeusministeriön valtionavustusta vakavasti ja toistuvasti rikoksia tekeville nuorille suunnatun toimintamallin käynnistämiseen haetaan valtion haeavustuksia.fi -palvelussa. Jotta voi toimia organisaation edustajana palvelussa, hakijalla täytyy olla organisaation valtuudet asetettuna suomi.fissä.

Rahoitusjohtaja päätti 13.9.2017 (§ 64) siirtää hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 7 kohdan perusteella toimivaltaa hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle. Hakemusten ja muiden asiakirjojen jättäminen sähköisellä allekirjoitusroolilla erilaisiin järjestelmiin tapahtuu valmistelijan toimesta, mutta varsinainen kaupungin päätöksenteko säilyy edelleen rahoitusjohtajan delegointipäätöksen mukaisena.

Helsingin kaupungin pääkäyttäjänä Suomi.fi tunnistautumisjärjestelmässä toimii taloushallintopalvelut, joka hakemuksesta voi myöntää tarvittavan roolin.

This decision was published on 08.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sinikka Olmiala, yhteyspäällikkö, puhelin: 09 310 30010

sinikka.olmiala@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Mäki
hallintojohtaja