Luottokortin hankinta, Eurocard Corporate Gold -kortti, kaupunkiympäristön toimiala, hallintojohtaja

HEL 2024-007336
More recent handlings
§ 33

Eurocard Corporate Gold -kortin hankkiminen kaupunkiympäristön toimialalle

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti kaupunkiympäristön toimialan maksukorttihakemukseen perustuen oikeuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen tilaamaan SEB Kort Bank AB:n sähköisessä järjestelmässä Eurocard Corporate Gold -kortin seuraavalle henkilölle:

**********

Samalla rahoitusjohtaja päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa huolehtimaan siitä, että kortin käytössä noudatetaan SEB Kort Bank AB:n ja kaupungin antamia ohjeita.

Ennen kuin kortti luovutetaan kortinhaltijalle, kortinhaltijan tulee allekirjoittaa liitteenä oleva sitoumus, jonka toimiala arkistoi maksukorttihakemuksen liitteenä.

Päätöksen perustelut

Korttia tarvitaan työtehtäviin liittyvään matkustamiseen ja edustamiseen, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

**********

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

This decision was published on 27.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Attachments

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys 21.5.2024
2. Eurocard Corporate Gold käyttösitoumuslomake

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.