Virkasuhteen täyttäminen, Keskisen terveysasema, Kalasataman toimipiste, terveyskeskuslääkäri, 10 virkaa, SOTEPE-02-204-24

HEL 2024-008884
More recent handlings
§ 3

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Keskisen terveysasema, Kalasatama, kymmenen terveyskeskuslääkärin virkaan valinta, työavain SOTEPE-02-204-24

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 019705, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys-, ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Toiseen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 049185, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Kolmanteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 049181, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Neljänteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 049186, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 4142,98 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Viidenteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** (vakanssinumero 020403, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 4458,88 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Kuudenteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 049183, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Seitsemänteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 037636, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Kahdeksanteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** (vakanssinumero 020396, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Yhdeksänteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 049184, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 1.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Kymmenenteen avoinna olleeseen virkaan Keskisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** (vakanssinumero 022516, toimintayksikkö 396110, työpiste 601200) 8.8.2024 lukien 3980,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Keskisen terveysasema/Kalasatama.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 019705) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Toinen terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 049185) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Kolmas terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 049181) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Neljäs terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 049186) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Viides terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020403) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Kuudes terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 049183) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Seitsemäs terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 037636) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Kahdeksas terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020396) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Yhdeksäs terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 049184) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Kymmenes terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 22516) tulee avoimeksi 1.8.2024.

Kaikki kymmenen terveyskeskuslääkärin virkaa ovat olleet julkisesti haettavina 10.4.-26.4.2024 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 11 hakijaa, joista kahdeksan hakijaa täyttivät asetetut kelpoisuusehdot sekä kaksi hakijaa täyttivät kelpoisuusehdot lukuun ottamatta ruotsin kielen taitoa ja yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Yhteenveto hakijoista on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kymmenen hakijaa. Johtava ylilääkäri ********** haastatteli hakijat 6.5, 6.5, 10.5, 10.5, 15.5, 16.5, 17.5, 20.5, 23.5 ja 23.5. Lisäksi kaikissa haastattelussa oli mukana Kalasataman terveysaseman ylilääkäri ********** tai ylilääkäri **********

********** on valmistunut laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2021. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi, englanti ja viro.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2022. ********** Hän suunnittelee erikoistumista yleislääketieteeseen. Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi, englanti ja saksa.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2022. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2020. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

********** on valmistunut laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2018. ********** Hän erikoistuu yleislääketieteeseen. Hänen äidinkielensä on persia (farsi) ja muu kielitaito ovat suomi sekä englanti.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2022. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi, englanti ja saksa.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2023. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

********** on suorittanut lääkärin tutkinnon ********** vuonna 2020 ja valmistunut Suomessa laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2023. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi englanti.

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 2023. ********** Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

********** on valmistunut laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2021. ********** Hän on erikoistumassa yleislääketieteeseen. Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi ruotsi, englanti ja viro.

Hakijat ********** eivät täytä virassa vaadittuja kelpoisuusehtoja ruotsin kielen osalta. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaitovaatimuksesta poikkeamisesta. Ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä on riittävästi. Keskisen terveysasemalla on riittävä määrä ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä.

Haastattelujen, työkokemuksen ja saatujen myönteisten Kalasataman terveysaseman esimies- ja vertaisarviointien perusteella virkoihin valitaan hakijat **********

This decision was published on 19.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anne Kaijasilta, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 50333

anne-maria.kaijasilta@hel.fi

Decisionmaker

Anne Kaijasilta
johtava ylilääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.