Kruunusillat, Raide-Jokeri ja Kalasataman tilannekatsaus

HEL 2020-001205
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 12 §

Tilannekatsaus pikaraitiotiehankkeiden Kruunusillat, Raide-Jokeri ja Kalasataman raitiotie etenemiseen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Selostus asiasta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 09 310 35245

artturi.lahdetie@hel.fi

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20258

jari.kivi@hel.fi

Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22492

mikko.asikainen@hel.fi