Valtuustoaloite, kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen

HEL 2021-004203
Asialla on uudempia käsittelyjä
30. / 495 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutetun Fatim Diarran ym. aloitteesta koskien kesäajan palveluita ja virkistysmahdollisuuksia Rajasaareen

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rajasaaressa on voimassa asemakaava vuodelta 1993 (9835), jossa saaren pohjoisosa on osoitettu lähivirkistysalueeksi ja eteläosassa on urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta sekä aluetta virkistystoimintaan liittyville rakennuksille. Rajasaaren pohjoisosassa sijaitsee koira-aitaus ja eteläosa on varattu veneiden talvisäilytykseen. Rajasaaresta aukeaa laajat sisälahtipanoraamat merelle päin sekä presidentin ja pääministerin virka-asuntojen lähimaisemaan. 

Yleiskaavassa Rajasaari on kantakaupunki C2 -aluetta, joka sisältää myös puisto- ja muita virkistysalueita rakentamisen lisäksi. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan alueen toiminnot liittynevät tulevaisuudessakin ensisijaisesti vapaa-aikaan, virkistykseen ja kulttuuriin.

Rajasaaren pohjoisosan koira-aitaus on julkisena palveluna merkittävä Töölön ja koko Helsingin kannalta, iso aitaus ja uintimahdollisuus houkuttelee kävijöitä kauempaakin. Helsingissä ei ole muuta vastaavaa aluetta koiranulkoiluttajille. Töölössä koira-aitausten tilanne on haastava ja tulee muuttumaan entistä haastavammaksi Sigurd Frosteruksen puiston ja Martta Ypyän aukion rakentuessa ja sen myötä Taivallahden koira-aitauksen poistuessa. Rajasaaren koira-aitauksen jakamiseen kaksiosaiseksi on varauduttu kaupungin talousarvioehdotuksessa vuosille 2024-2025.

Veneiden talvisäilytys on osa Helsingin rantojen merellistä käyttöä ja merellistä strategiaa. Talvisäilytyspaikat ovat Helsingin rannoilla vähentyneet ja uusille paikoille on haastavaa löytää tilaa. Veneiden talvisäilytysaika on aina vuosittain syyskuun puolesta välistä seuraavan vuoden kesäkuun ensimmäiselle viikolle, jolloin alueen mahdollinen käyttö muuhun toimintaan jää suhteellisen lyhyeksi. Kaupungin omana toimintana liikuntapalveluiden hallinnoimalla alueella toimii liikuntapalveluiden läntisen veneilytiimin tukikohta, kaupunkiympäristön Ympäristöpalveluiden tukikohta sekä ns. talvisäilytysalueella telakointitarvikkeiden ja trailereiden kesäaikaista maksullista säilytystä. Liikuntapalveluiden vuokralaisina alueella toimii myös, koirakerho Sopu ry, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta ry, Merihaan veneseura sekä Helsingin melontakeskus jolle alueelta on vuokrattu pysäköintitilaa. Tapahtumatoiminnan tuominen alueelle edellyttäisi ainakin joidenkin vuokrasopimuksien irtisanomista.

2019 kartoitettiin uusien toimintojen paikkoja Helsingin rantareitillä. Rajasaaressa on tässä yhteydessä tunnistettu mahdollinen paikka pienelle kioskirakennukselle Humalluodon puiston Merikannontien puoleisessa päädyssä. Kioski palvelisi myös Sibeliuksen puiston kävijöitä. Sibeliuksen puiston matkailijoita tukevat uudet palvelut on kuitenkin perusteltua ohjata ensisijaisesti paikalla jo olemassa oleviin rakennuksiin Villa Bråvallaan ja Pauligin huvilaan. Humalluodon puiston kioskipaikkaa tulisi harkita vasta sen jälkeen. Kioskin sijoittaminen tilapäisellä luvalla kokeiluluontoisesti on mahdollista, pysyvämmät ratkaisut vaativat kaavamuutoksen.

Lausunto on laadittu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuustoaloite

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Diarra Fatim ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 31.03.2021 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Rajasaari sijaitsee hyvien yhteyksien varrella alueella, jossa on paljon merellisiä virkistysmahdollisuuksia. Saaressa on tällä hetkellä koirapuisto ja veneiden talvisäilytyspaikka, mutta kesäaikaan siellä ei ole koirapuiston lisäksi toimintoja. Kesällä Rajasaaressa voisi hyvästä sijainnistaan johtuen järjestää kevyitä tapahtumia tai palveluita. Tämä olisi myös Helsingin merellisen strategian mukaista merellisten virkistysmahdollisuuksien ja palveluiden tarjoamista ja lisäisi helsinkiläisten mahdollisuuksia käyttää uusia alueita monipuoliseen virkistykseen. Saareen sopisi esimerkiksi kahvila-, ravintola-, tapahtuma- tai merellisen liikkumisen ja ulkoilun palveluita.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki alkaa kilpailun avulla etsiä Rajasaareen sopivaa merellistä virkistystä ja Helsingin merellistä strategiaa tukevaa toimintaa kesäkuukausiksi, jolloin Rajasaarelle ei ole käyttöä veneiden talvisäilytyspaikkana."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 30.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti: 09 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 09 310 37334

crista.toivola@hel.fi