Ajankohtaiskatsaus vuonna 2023, Oy Apotti Ab

HEL 2023-011196
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 91 §

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki ja hallituksen puheenjohtaja Marjo Berglund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Oy Apotti Ab:n omistavat HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki sekä Uudenmaan hyvinvointialueet (Vantaa ja Kerava, Länsi-, Itä- ja Keski-Uusimaa). Helsingin omistusosuus yhtiön osakkeista on 35,7 %.

Apotti on ollut asiakas- ja omistajaorganisaatioidensa muutoshanke, jossa kehitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja ylläpidetään tuotannossa olevaa asiakas- ja potilastietojärjestelmää. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja päättyi vuonna 2021 suurten käyttöönottojen jälkeen.

Yhtiön pääteemana on mahdollistaa sote-uudistuksen myötä syntyneen hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toteuttaminen nykyisille asiakkaille, jotta uudet hyvinvointialueet voivat toimia uusien palvelu- ja organisaatiomalliensa mukaisesti vuodesta 2023 eteenpäin.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marjo Berglund.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi