Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4

Julkaisu poistuu verkosta 6.3.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 6.3.–4.4.2023:

Meilahti, korttelin 15637 tonttia 2 sekä kulttuurihistoriallista ympäristönsuojelu-, puisto- ja vesialuetta, piirustus nro 12838, Mäntyniementie 2 ja 4. Dnro HEL 2022-008794.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12838

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12838

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-008794. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 6.3.2023