Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

Julkaisu poistuu verkosta 8.2.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.1.–7.2.2023:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, vesialueet, Haaga, Etelä-Haaga, puisto- ja katualueet, Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, kortteli 30048, tontit 30096/4 ja 5, tontti 30101/4, tontti 30112/7, tontti 30118/2, puisto-, katu- ja tiealueet, (muodostuu uusi kortteli 30226), piirustus nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen. Dnro HEL 2020-013669.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12764

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12764

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 9.1.2023