Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pasila, Pasilan tornialueen keskiosa

Julkaisu poistuu verkosta 8.3.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 8.3.–6.4.2023:

Pasila, Keski-Pasila, osa korttelia 17147 sekä katu- ja rautatietiealueet, Pasila, Keski-Pasilakatu- ja rautatietiealueet (muodostuu uusi kortteli 17147), piirustus nro 12808, Pasilan tornialueen keskiosa. Dnro HEL 2022-000620.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12808

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12808

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-000620. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 8.3.2023