Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Pukinmäki, Rälssintien ja Isonkaivontien alueet

Julkaisu poistuu verkosta 15.2.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 16.1.–14.2.2023:

Pukinmäki, tontit 37183/6 ja 7, tontti 37184/1, tontit 37215/1 ja 3 ja katualue, piirustus nro 12785, Rälssintien ja Isonkaivontien alueet. Dnro HEL 2018-003102.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12785

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12785

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 16.1.2023