Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Ullanlinna, Huvilakatu 3

Julkaisu poistuu verkosta 7.2.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 6.2.–7.3.2023:

Ullanlinna, tontti 182/1, piirustus nro 12803, Huvilakatu 3. Dnro HEL 2021-010343.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12803

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12803

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla https://www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero, HEL 20xx-xxxxxx, joka löytyy yllä kaavaehdotuksen tiedoista. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 6.2.2023