Hyppää pääsisältöön

Asemakaava nähtävillä: Vuosaari, Nordsjön kartanon ympäristö

Julkaisu poistuu verkosta 27.3.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.3.–25.4.2023:

Vuosaari, Nordsjön kartano, korttelit 54160–54163 sekä puisto-, pysäköinti- ja katualueet (muodostuvat uudet korttelit 54518, 54519 ja 54523), piirustus nro 12711, Nordsjön kartanon ympäristö. Dnro HEL 2020-010250.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12711

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12711

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2020-010250. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 27.3.2023