Hyppää pääsisältöön

Asemakaava uudelleen nähtävillä: Kannelmäki, Halsuantien ja Vetelintien alue

Julkaisu poistuu verkosta 6.3.2024 0:01.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 6.3.–4.4.2023:

Kaarela, Kannelmäki, tontit 33156/2–3, korttelit 33157–33158, 33160–33161, tontti 33162/1 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja suojaviheralueet (muodostuu uusi kortteli 33431), piirustus nro 12304, Halsuantien ja Vetelintien alue. Dnro HEL 2013-005907.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12304

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12304

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2013-005907. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 6.3.2023