Hyppää pääsisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Ristipellontie 1

Julkaisu poistuu verkosta 8.3.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 28.2.2023 § 111 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Konala, tontti 32034/9 sekä katu-, tie- ja puistoalueet, piirustus nro 12814, Ristipellontie 1. Dnro HEL 2022-010213.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12814

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12814

Helsingissä 7.3.2023