Hyppää pääsisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4

Julkaisu poistuu verkosta 1.6.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 23.5.2023 § 291 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Meilahti, piirustus nro 12838, Mäntyniementie 2 ja 4. Dnro HEL 2022-008794.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12838

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12838

Helsingissä 1.6.2023