Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Päiväkoti Hertta ja Hertanmäki

Julkaisu poistuu verkosta 21.6.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 14.6.2023, 146 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Länsi-Pasila, tontti 17086/9 sekä puisto- ja katualueet, (muodostuvat uudet korttelit 17146 ja 17147), piirustus nro 12791, Päiväkoti Hertta ja Hertanmäki. Dnro HEL 2021-003222.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12791(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12791(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 22.6.2023