Asemakaavan hyväksyminen: Pitäjänmäki, Pitäjänmäen sähköasema

Julkaisu poistuu verkosta 16.5.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 26.4.2023, 100 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 ja katualueet, piirustus nro 12805, Pitäjänmäen sähköasema. Dnro HEL 2022-000961.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12805

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12805

 

Helsingissä 17.5.2023