Hyppää pääsisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Satamakaaren teknisen huollon alue

Julkaisu poistuu verkosta 14.2.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 31.1.2023 § 58 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, yhdyskuntateknisen huollon alue ja suojaviheralue, piirustus nro 12783, Satamakaaren teknisen huollon alue. Dnro HEL 2020-011328.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12783

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12783

Helsingissä 14.2.2023