Hyppää pääsisältöön

Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn om bulleranmälan, Busholmen

Julkaisu poistuu verkosta 13.10.2023 16:00.

Beslut av ledande miljöinspektör för miljöuppföljning och -tillsyn § 71, HEL 2023-011208. Beslutet är tillgängligt permanent.

 

 

Kungörelsens publiceringsdag 6.9.2023

 

 

Besvärstiden utgår 13.10.2023 klo 16:00

 

 

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 6.9.2023 – 13.10.2023

 

 

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster