Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus As. Oy Varhelanhaan tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 27.4.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 26.4.2023 antanut päätöksen As. Oy Varhelanhaan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Varhelantie 7, 00970 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 5.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut