Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Osakeyhtiö Ilkantie 13:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 24.2.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 23.2.2023 antanut päätöksen Asunto Osakeyhtiö Ilkantie 13:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Ilkantie 13, 00400 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 6.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut