Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Adolf Lindforsin tie 3:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 9.3.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 07.03.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Adolf Lindforsin tie 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Adolf Lindforsin tie 3, 00400 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.04.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 09.03.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut