Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Hehkun tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 12.5.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 12.5.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Hehkun tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Posliinikatu 2 / Kaanaankatu 5, 00560 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 19.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 12.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut