Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Helmerin tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 18.4.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.4.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Helmerin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Teollisuuskatu 34, 00520 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 25.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut