Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Luhtahuitin tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 10.3.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.3.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Luhtahuitin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Lauttasaarenmäki 4, 00200 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut