Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 25.7.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 25.7.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Lyypekinaukio 6:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Lyypekinaukio 6, 00930 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 31.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.7.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut