Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto-Oy Helsingin Merenpeilin tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 10.7.2024 13:30.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.7.2023 antanut päätöksen Asunto-Oy Helsingin Merenpeilin tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Laivalahdenkaari 29 ja Laivalahden puistotie 10, 00810 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.7.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut