Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Poijun tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 18.4.2024 14:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.4.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Poijun tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Sörnäistenlaituri 5, 00540 Helsinki.  Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 25.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut