Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Pelagian tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 21.3.2024 0:01.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 20.3.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Sompasaaren Pelagian tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Aallonhalkoja 9, 00540 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 28.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut