Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Tankovainion tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 5.4.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 5.4.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Tankovainion tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Tankomäenkatu 3, 00950 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 12.5.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut