Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto Oy Hirsipadontie 5:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 15.5.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 15.05.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Hirsipadontie 5:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Hirsipadontie 5, 00640 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 21.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.05.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut