Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Kanneltie 4:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 17.3.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 16.3.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Kanneltie 4:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kanneltie 4, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 24.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut