Ilmoitus Asunto Oy Kauppalantie 13:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 27.4.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 26.4.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Kauppalantie 13:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kauppalantie 13, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 5.6.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.4.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut