Ilmoitus Asunto Oy Kivihaantie 3:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 20.6.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 19.6.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Kivihaantie 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kivihaantie 3, 00310 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut