Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto Oy Konalanrinne 3:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 29.6.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 28.6.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Konalanrinne 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Aittatie 15, 00390 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 7.8.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut