Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Raijanhovin tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 24.2.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 22.2.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Asunto Oy Raijanhovin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Ristolantie 13, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 5.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut