Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Ryytimaantie 11:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 27.2.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 24.2.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Ryytimaantie 11:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Ryytimaantie 11, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 5.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 27.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut