Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto-oy Trumpettitie 6:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 20.6.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 19.6.2023 antanut päätöksen Asunto-oy Trumpettitie 6:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Trumpettitie 6-8, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut