Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 13.2.2024 13:08.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.2.2023 antanut päätöksen Asumisoikeus Oy Krister Juutin polku 4:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Krister Juutin polku 4, 00790 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 23.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut