Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Kontulankuja 2 ja 5:n (VMY2902) tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 20.6.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 19.6.2023 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Kontulankuja 2 ja Kontulankuja 5, 00940 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.7.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.6.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut