Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Varhelanhaan tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 10.3.2024 1:00.

As. Oy Varhelanhaka osoitteessa Varhelantie 7, 00970 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-014220 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja huoneistoterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.4.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut