Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto-osakeyhtiö Pursimiehenkatu 22:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 3.3.2024 1:00.

Asunto-osakeyhtiö Pursimiehenkatu 22 osoitteessa Pursimiehenkatu 22, 00150 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-000227 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 3.4.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 3.4.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut