Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Haarniskanrinteen tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 13.2.2024 8:32.

Asunto Oy Haarniskanrinne osoitteessa Haarniskatie 6, 00910 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-009317 T 11 02 04) asunto- osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 14.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 14.3.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 13.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut