Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Gneissin tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 7.2.2024 14:00.

Asunto Oy Helsingin Gneissi osoitteessa Melkonkatu 21a, 00210 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2022-011983 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja -terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 7.3.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 7.3.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 7.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut